+420 739 512 610

Otázky

Jak a co v životě změnit?

„Moudrý je ten, kdo se ptá“  přísloví

V tíživé situaci můžete být i vy. Možná procházíte těžkým životním obdobím, možná nevíte kudy dál. V takovém případě člověk mnohdy potřebuje povzbuzení, radu či správné nasměrování.

Proč nabízím takovou pomoc? Je to snadné, sama jsem zažila situace, které nebyly příjemné a nebyl nikdo, kdo by poradil. Vyrostla jsem v rodině, kde zájem, komunikace a upřímnost nebyla na programu dne. To přispělo k nabalení nesprávných vzorců chování a myšlení.

Prošla jsem nevhodnými vztahy, rozvodem, šikanou, náboženskou manipulací a momentálně řeším i „zajímavé“ situace ve svém podnikání. Věřím, že nejen díky osudu, jsem mohla pochopit více životních souvislostí, které vedou člověka do vědomého klidu, svobody a zodpovědnosti.

Ráda Vám pomohu zorientovat se ve vaší situaci. Mé silné stránky jsou vnímavost, rozhled, empatie a víra v dobro.


Jakým způsobem?

Doba je náročná na čas.

Zde možné formy sdílení:

  • osobní

Většinou se jedná o praktické kroky, které je nutné učinit a sami je nezvládnete. Návštěva úřadů, vyplnění formulářů, jinak pro Vás nepříjemné záležitosti, které si netroufáte nebo neumíte řešit sami.

  • písemná

Řešíte situaci, problém osobního charakteru a nevíte komu se svěřit. Chcete se zeptat na něco, co Vás delší dobu tíží a stydíte se? Písemná forma může být přijatelnou anonymní formou pro ty, kteří mají nevšední trápení, otázku či problém a v blízkém okolí není nikdo, kdo by naslouchal.

  • telefonická

Pokud jste časově vytížení a potřebujete svou situaci řešit rychle, můžeme spolu promluvit po telefonu. Během lockdownu se začal i více preferovat video-hovor. Můžeme domluvit i tento způsob komunikace.Kolik to bude stát?

Dobrý krok vás nic nestojí. Horší jsou špatné kroky, které ničí váš život a těžko se napravují. Dobrá rozhodnoutí jdou ruku v ruce s moudrostí. Proto je investice do vzdělání, informací, knih a rad zkušenějších lidí často klíčová. Nechávám na každém, aby pokud pomohu zhodnotil sám co si zasloužím.

„Zvaž, kudy povedou tvé kroky, všechny tvé cesty pak budou bezpečné. „
Přísloví z Bible.

Každý má jiný příběh. Každý má jiné potřeby. Každý z nás se nachází v jiné situaci. Dohodneme vše potřebné, co je cílem a co má být výstupem sdílení či pomoci.  Základními kameny práce s člověkem je vzájemná důvěra, respekt a partnerství.

Tento web, vznikl z mé vlastní iniciativy a touhy pomáhat lidem i najít v životě hlubší smysl. Tomuto projektu, který bych ráda rozvíjela dál se věnuji ve volných chvilkách. Je to náročné, ale dává mi to smysl i chuť pokračovat. Pokud máte zkušnosti s IT či PR uvítám vaši spolupráci. Vše dělám dobrovolně. Je na vás, zda-li vidíte smysl v tom co dělám. Podpořit mě můžete způsobem, který je vám příjemný. Proto děkuji všem za podporu, nápady, slova povzbuzení, korekci či finanční dar.

Bankovní spojení: KB 115-1753950267/0100