+420 739 512 610

Rubrika: Komunikace

two brown fox

Jak správně komunikovat?

Co to vlastně komunikace je? Komunikace je dovednost sociální inteligence. Komunikace je výměna informací. Každý člověk používá ve své komunikaci určité naučené techniky. Patří sem verbální komunikace (slova) zahrnuta i paraverbální (jakým způsobem říkám ta slova) a neverbální komunikace (co sděluje moje tělo). Také hloubka, tón hlasu, mimika a artikulace jsou velmi důležitým ukazatelem. Úspěšná…
Více

black ceramic mug with coffee on brown wooden table

Oslovujme člověka jménem

Dnes jsem se zaměřila na téma oslovení, které je součástí mezilidské komunikace. Všimla jsem si rozšířeného nešvaru, který zejména na sociálních sítích vede k časté neúctě i ponižování. Pojďme se nad tím zamyslet a udělat dobrý krok v tomto směru. Obzvlášť na internetu jsme si zvykli na prapodivnou etiku. Myslím, že je to škoda. Máme…
Více

Dej mi!

Těmito slovy si mnozí něco vynucují. Myslí si, že mají nárok na to co zrovna chtějí.Druhá strana již může tušit, jak dotyčný bude nakládat s tím co dostane.Tak i jeden mladý muž žádal o předčasné vyplacení dědictví – otec vyhověl a syn odešel do světa. V cizině vedl nádherný život, podle svých představ.Avšak při jeho…
Více

Návod

Než problémů hledáníco průšvihem zavání,v klidu všechno udělat,vědu z toho nedělat.Radovat se z maličkostí,dožít v klidu bez bolestí.v Pravdě, aby každý z násnesklízel jen holokvas.