+420 739 512 610

Blog

boy wearing gray vest and pink dress shirt holding book

Nevhodné způsoby výchovy

Každý rodič mi dá za pravdu, že výchova dítěte je velmi náročnou disciplínou. Bohužel ať se někdy snažíme dělat to nejlepší nemusí to stačit. Každý si přeci přeje, aby z našeho  potomka vyrostl hodný mladík nebo žena, kteří budou zdravými morálními lidmi. Někdy však i my sami vědomě či nevědomě přispíváme k nevhodným vzorcům chování.Zde je…
Více

Muž není žena

Většina mých zájemců o sdílení života se potýká s nedorozuměním mezi muži a ženami. Ze statistik víme, že každé druhé manželství se rozpadá a také víme, že spousta manželství, která se nerozvedou nebývají ideální. Mnohdy je nejeden z manželů týrán či manipulován a není schopen udělat nic, aby se zachránil. Ve skutečnosti šťastné manželství prožívá…
Více

woman in red dress lying on water

Žena není muž

Nemyslím si, že je nutné všechny ženy i muže  házet do jednoho pytle, ale pravdou je, že spousta jednotlivých žen i mužů vykazuje určité podobné znaky chování, uvažování a reakcí na určité situace. Mnohé je i dáno výchovou, geny, nebo zažitými stereotypy. Myslím, že spousta nepochopení ženské i mužské duše pramení z naší bláznivé počínající…
Více

brown and black wolf on snow covered ground during daytime

Bitva v nitru člověka

Každý z nás prožívá v životě zápas lidské duše s dobrem a zlem. Každý den stojíme před dilematy našeho života a je těžké rozpoznat dobré od špatného. Teprve čas ukáže, jestli naše rozhodnutí byla správná. Zda-li jsme obstáli a poznali co je pro nás dobré. Většina lidí neprožívá lehké časy… Spousta lidí jde životem a trpí,…
Více

Světluška a had

Existuje legenda, která říká, že had honil světlušku, aby ji pohltil.Světluška dělala maximum, aby unikla hadovi.Bylo to celodenní intenzivní pronásledování. Po nějaké době se unavená a vyčerpaná světluška zastavila a řekla hadovi:Mohu ti položit tři otázky?Had jí řekl:„Nejsem zvyklý odpovídat, ale protože tě stejně sním, můžeš se mě zeptat!“„První otázka: Patřím do tvého potravinového řetězce?“…
Více

two brown fox

Jak správně komunikovat?

Co to vlastně komunikace je? Komunikace je dovednost sociální inteligence. Komunikace je výměna informací. Každý člověk používá ve své komunikaci určité naučené techniky. Patří sem verbální komunikace (slova) zahrnuta i paraverbální (jakým způsobem říkám ta slova) a neverbální komunikace (co sděluje moje tělo). Také hloubka, tón hlasu, mimika a artikulace jsou velmi důležitým ukazatelem. Úspěšná…
Více

black ceramic mug with coffee on brown wooden table

Oslovujme člověka jménem

Dnes jsem se zaměřila na téma oslovení, které je součástí mezilidské komunikace. Všimla jsem si rozšířeného nešvaru, který zejména na sociálních sítích vede k časté neúctě i ponižování. Pojďme se nad tím zamyslet a udělat dobrý krok v tomto směru. Obzvlášť na internetu jsme si zvykli na prapodivnou etiku. Myslím, že je to škoda. Máme…
Více

Máte své hranice?

Každý z nás jistě zažil konfrontaci, ve které se snažil vyjádřit svůj názor, postoj, myšlenky a motiv svého jednání. Mnohdy však můžeme narazit na člověka, který náš názor nebude akceptovat. Na tom není nic špatného. Je naivní si myslet, že každý přemýšlí stejně. Něco jiného však je, když vás tento člověk bude zesměšňovat, ironizovat nebo…
Více

Věřit nebo nevěřit?

Velmi mě těší, že jsou lidé přemýšliví a zajímá je víra. Sešlo se mi pár dotazů: Co je víra? Proč víra? K čemu víra? Myslím, že tyto otázky si pokládáme často. Líbí se mi toto podobenství, které nám může víru trochu objasnit. V bříšku těhotné ženy se dohadují dvě dvojčátka: Nevěřící: Řekni, mi ty opravdu…
Více

Dej mi!

Těmito slovy si mnozí něco vynucují. Myslí si, že mají nárok na to co zrovna chtějí.Druhá strana již může tušit, jak dotyčný bude nakládat s tím co dostane.Tak i jeden mladý muž žádal o předčasné vyplacení dědictví – otec vyhověl a syn odešel do světa. V cizině vedl nádherný život, podle svých představ.Avšak při jeho…
Více