+420 739 512 610

Bitva v nitru člověka

brown and black wolf on snow covered ground during daytime

Každý z nás prožívá v životě zápas lidské duše s dobrem a zlem. Každý den stojíme před dilematy našeho života a je těžké rozpoznat dobré od špatného. Teprve čas ukáže, jestli naše rozhodnutí byla správná. Zda-li jsme obstáli a poznali co je pro nás dobré.

Většina lidí neprožívá lehké časy… Spousta lidí jde životem a trpí, protože nechtějí nebo nemají odvahu naslouchat vnitřínímu hlasu změny. Naslouchat hlasu lásky, dobra a moudrosti. Zastavit se, zmírnit, přemýšlet, čekat. Dát svému tělu a duši uzdravení. Proč? Proč jsme tak neschopní přestat dělat věci, které nás deptají, zabíjejí ? Proč je tak těžké zbavit se závislostí, zlozvyků, přestat si vymýšlet a lhát? Proč se divíme, že se věci a náš život nemění?

Mnohdy proto, že nás drží sebeklam a nalháváme si, že to není tak hrozné. Hledáme viníky, srovnáváme se s jinými, kteří jsou podle nás ještě horší. A nebo proto, že  změny bolí jako čert, někdy i jako sto ďasů, kteří s vámi nemají slitování a rvou vás zaživa na kusy. A možná jen bezmocně přihlížíme a ptáme se, čím jsme si tolik těžkých zkoušek zasloužili? Pokud cítíte tíhu, pokud vás změny bolí, protože jdou hlouběji, než jste si kdy uměli představit, mám pro vás dnes aspoň toto pofoukání vašich ran, aby vám dodalo sílu na vaší cestě, abyste mohli pokračovat do míst, do kterých vás volá vaše nitro.

Tady nejde o bitvu, kterou bojujete sami. Tady jde o bitvu, kterou prožívá každý člověk. Existuje lék, který má potenciál proměnit lidstvo k nepoznání, co má možnost otevřít celému lidstvu takové možnosti a obzory, ke kterým cítíme to nejhlubší volání ze dna našich duší. Lék je nadosah každému člověku, který touží a chce porazit zlo ve svém životě. Klíčové je zlo odhalit a identifikovat. Pro tento účel je zde krátký příběh dědečka a jeho vnuka:

Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka.

Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky.

Jeden je zlý. Je to lež, vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost, sebelítost a falešnost.

Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“

Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal:„A který vlk vyhraje?“

Starý indián odpověděl: „Ten, kterého pravidelně denodenně krmíš…“

Tento příběh může být klíčovým krokem k vědomé sebereflexi. Tato vědomá sebereflexe vás může přiblížit k unikátnímu léku, který má schopnost cele vás uzdravit.

Chcete se uzdravit, chcete najít lék, který nalezlo již mnoho lidí po celém světě? Pokud ano identifikujte zlo ve svém životě, vzdejte se ho, označte ho a přestaňte ho krmit.

Zajímejte se o lásku, pokoj, radost, naději, trpělivost, dobrotu, víru, empatii a o vše co vám dělá radost. Napište mi jak se vám podařilo rozpoznat zlého vlka. Pokud nebude chtít odejít kontaktujte mě. Můžeme ho odhalit a zahnat společně. Pár zlých vlků jsem měla v životě i já a občas se vrací. Vím a znám někoho, kdo zlé vlky zahání. Vím a znám toho, kdo zlo dávno porazil. Jsem šťastná, že nemusím být v moci zla, ale v moci dobra.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *