+420 739 512 610

Lháři a zlí lidé

Opět se mi sešlo několik podobných otázek, které i mě svým způsobem trápí, ale již vím jak nepodléhat lidem, kteří nemají dobré úmysly.

Například: Proč mi manžel lže? Proč mě kamarádka, která se tváří, že mě má ráda neprávem očerňuje? Proč mě v práci šikanují? Proč mnozí přehlížejí zlo? Proč je těžké lháře a zlé lidi odhalit včas?

Jedno z vysvětlení můžeme nalézt v knize knih:

„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“

Tedy svým způsobem jde o stav, který je nezvratný. Vždy mezi náma budou lidé, kteří nás povedou do propasti ZLA. Je tedy důležité ZLU a LŽI porozumět a včas odhlalit. Také je dobré si uvědomit, jak popisuje biblické proroctví, že ani příslušnost k náboženské organizaci  není důkazem zbožnosti, víry či lásky k lidem.  Však mnohdy vidíme, jak se v křesťanských, muslimských, židovských a jiných  kuloárech šíří strach, xenofobie, vnitřní nepřítel. Tito lidé  namísto sebereflexe a zdravého selského rozumu podlehli kdejaké propagandě.

A lháři? Ti se rádi obhajují tím, že NECHTĚLI ublížit (… a tak ublížili). Lháři se rádi ptají, proč nedostávají DRUHÉ šance (… a sami člověku nedali ani tu první). Lháři se rádi zaklínají slovy: „Ale já Tě miluji“ (… a přitom milovat znamená především respektovat, neubližovat, být fér a mít odpovědnost).

Jak tedy poznat zlé jednání? (lékařské vyjádření mnohých psychologů)

Zlí lidé (psychopati) prezentují způsoby chování a myšlení nemalé části společnosti. Takové chování legitimizují. Pomalu a plíživě se stírá hranice morálních či normálních zásad.
Bouřit se proti zlým lidem, proto většina lidí považuje za zbytečné. Člověk tuší, že i sám nemá čisté svědomí, proto je pohodlnější nic neřešit. Zlí lidé navíc z negace, zloby a odporu žijí. Jejich cílem je urážet, ponižovat, rozeštvávat. Bouři proti sobě dokážou mistrně zneužít. Nejsou nemocní, ale charakterově postižení. Chybí jim funkční mozková centra, která jsou zodpovědná za soucit, stud, svědomí a spolupráci. To jsou, ale charakteristiky, které dělají člověka člověkem. Tvor, který je nemá, podle některých psychologů není lidskou bytostí. Je to tzv. ne-lida, ne-tvor. Proti takovému monstru nemá běžný smrtelník šanci. Slušnost a svědomí mu nedovolí chovat se tak, jako on.
Strach je pracovním nástrojem psychopatů. Lidé, kteří se bojí, ztratí kontrolu sami nad sebou a dá se s nimi snadno manipulovat. Zlí lidé, aby odvedli pozornost od vlastních problémů, vyvolávají strach z vnějšího nepřítele: migrantů, Romů, pravdoláskařů, lepšolidí, z EU… nebo předestřou nějaký zástupný problém.

Jak ZLO nepodpořit?
Místo bouření se proti predátorům, je potřeba podporovat nezávislé a odvážné lidi, policisty, soudce, žurnalisty, politiky, právní stát. Zlí lidé se nejvíc bojí toho, že budou odhaleni a voláni k zodpovědnosti. Za arogancí, drzostí a hulvátstvím skrývají vnitřní slabost a nejistotu. Mají mentalitu vzpurného dítěte. Základní charakteristikou psychopata je, že se stydět neumí. Jeho postižení mozku mu to nedovoluje. Může o studu hovořit, ale tu emoci sám neprožívá.
Jediná obrana proti zlým lidem je, nenechat se jimi zaměstnávat, nenechat se zastrašit. Zachovat chladnou hlavu a kritické uvažování. Jakmile se člověk začne bát, mají ho v hrsti.

Jak poznám ZLO u sebe?
Čiň sebereflexi!
Každý musíme začít od sebe. Nečinit ono ZLO, nežít v sebeklamu a lži. Milovat bližního, jako sebe samého. Nazývat věci pravými jmény. Starat se o životní prostředí. Pomáhat lidem v nouzi.
Nešířit nesmyslné propagandy, strach a nejistotu, konspirační teorie. Mnozí toto dělají aniž by si vůbec k danému tématu či problému zjistili základní relevatní informace!
Zlo totiž přichází z každého, kdo disponuje povahou uvedenou výše. O jeho povaze, přizpůsobené politickým potřebám, ostatně pojednává samostatný vědecký obor. Založil ho polský psycholog Andrej Lobaczewský a jmenuje se ponerologie. Lobaczewský v knize Political Ponerology, A Science of Evil Adjusted for Political Purposes uvádí, že se v populaci vyskytuje asi 6% genetických psychopatů, lidí bez svědomí. Přestože jich není mnoho, jejich role v šíření zla je mimořádná. Pokud se jim podaří proniknou do politiky, mají zničující vliv na celou společnost. Lež je pro ně stejně přirozená, jako dýchání. Jsou charizmatičtí, vzdělaní jazykově vybavení. Současně ale draví, arogantní, bezohlední, bezcitní. Na svoji stranu dokáží strhnout masu lidí slušných a důvěřivých. Skvěle o tom pojednává film Ryba smrdí od hlavy (I am fishead), který v roce 2011 natočili čeští autoři: Misha Votruba a Václav Dejčmar.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *